(+48) 12 350 66 84 sekretariat@ktopolski.pl

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną jest każdorazowo uzgadniane indywidualnie z naszym Klientem, w zależności od rodzaju, etapu oraz stopnia skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie może być ustalone według jednego z następujących modeli:

  • Wynagrodzenie według stawki godzinowej 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na świadczenie usług prawniczych. Możliwe jest zastosowanie w tym modelu górnego limitu godzin, co pozwala na stałą kontrolę kosztów.

  • Wynagrodzenie ryczałtowe 

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana z góry. Możliwe jest także ustalenie ryczałtu za dokonanie określonych czynności.

  • Wynagrodzenie w modelu mieszanym 

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest ryczałtowo w zakresie określonej puli godzin. Jeżeli niezbędne jest świadczenie usług prawniczych w wymiarze czasowym przekraczającym ustalony limit godzin, rozliczenie za dodatkowe godziny odbywa się według ustalonej stawki godzinowej.

  • Wynagrodzenie w modelu success fee 

Przeważająca część wynagrodzenia uzależniona jest od powodzenia danego projektu lub wygrania danej sprawy, stanowiąc część przychodów z takiego projektu lub sprawy. W ten sposób możliwe jest ograniczenie stałych kosztów obsługi prawnej.

Szczegółową ofertę wynagrodzenia możemy przygotować po ustaleniu zakresu zlecenia.

Copyright ©Krzysztof Topolski      developed and powered by polarbear.pl

Copyright ©Krzysztof Topolski
developed and powered by polarbear.pl