(+48) 12 350 66 84 sekretariat@ktopolski.pl

Standardy pracy

Wspieramy…

naszych Klientów w ich codziennych potyczkach z prawem. Każdy nasz Klient może mieć pewność, że jego sprawie zostanie poświęcone tyle czasu i uwagi, ile tego wymaga jej stan, a otrzymana pomoc prawna będzie kompleksowa i poparta wieloletnim doświadczeniem.

Reprezentujemy…

naszych Klientów przed sądami, organami administracyjnymi i w postępowaniach pozasądowych, broniąc ich interesów w sposób odważny i honorowy.

Omawiamy z naszymi Klientami stan sprawy oraz uzgadniamy z nimi podejmowane działania tak, by Klienci w każdy stadium postępowania posiadali pełną wiedzę o jego przebiegu.

Negocjujemy…

w imieniu naszych Klientów warunki transakcji, w tym umowy inwestycyjne, ugody sądowe i pozasądowe.

Każdorazowo omawiamy z naszymi Klientami cele, które należy osiągnąć w toku negocjacji, oraz taktykę negocjacji. Informujemy na bieżąco naszych Klientów o postępach negocjacji i uzgadniamy z nimi dalsze działania w celu osiągnięcia rezultatu satysfakcjonującego naszych Klientów.

Współpracujemy….

z wieloma kancelariami prawnymi, notarialnymi, doradcami podatkowymi, doradcą finansowym oraz z domami maklerskimi, dzięki czemu możemy zapewnić komplementarne usługi, w szczególności w zakresie objętym naszą specjalizacją.

Nie odmawiamy pomocy…

i nie stronimy od wyzwań oraz spraw nieszablonowych, także niezwiązanych z zakresem naszej specjalizacji. Każdy nasz Klient, który zgłasza się do nas z prośbą o pomoc, zawsze może liczyć na fachową poradę prawną i pomoc w rozwiązaniu jego problemów.

Copyright ©Krzysztof Topolski      developed and powered by polarbear.pl

Copyright ©Krzysztof Topolski
developed and powered by polarbear.pl